8. konference Naše příroda / Téma: STROMY SI ZASLOUŽÍ NAŠI PÉČI Nelesní zeleň z různých pohledů

22. 11. 2022 / Olomouc

Na stromy se dá dívat ze spousty různých pohledů. Stromy jako specifický biotop s vlastními zákonitostmi, domov stovek různých dalších organismů. Stromy jako „plíce planety“, „klimatizace“, prostě jako něco, co nám pomáhá na Zemi přežít. Stromy jako součást historie místa, kulturního dědictví, určité úcty. Stromy jako estetický prvek, inspirace. A pro někoho samozřejmě i stromy jako nebezpečí, zdroj „nepořádku“ či obecně problémů.

Právě stromy jsou pro leckoho symbolem přírody a její ochrany. Výsadba stromů je jednou z nejoblíbenějších dobrovolnických činností a jejich obrana jednou z nejčastějších občanských aktivit v ochraně přírody. Ale víme, jak a kde stromy sázet a kde naopak mohou výsadby způsobit více škody než užitku? Nezapomínáme přes horečné výsadby na péči o ty, které tu již s námi desítky let jsou? Jak o ně pečovat? Kdy má smysl za ně bojovat a kdy je rozumné starý strom pokácet? Skutečně končí život stromu jeho uschnutím? Jak se na to vše dívají zákony?

Jak je již na konferencích Naší přírody tradicí, zkusili jsme namíchat co nejpestřejší směs různých témat a pohledů, přinést tvrdými daty podložená fakta i náměty k diskusi a uvažování. Jelikož „stromům nazývaným les“ jsme se věnovali již dříve, byla konference v roce 2023 zaměřena výhradně na dřeviny rostoucí mimo les. Což je pojem daný zákonem, ale i prosté konstatování, zahrnující všechny ty duby, lípy, borovice, jabloně, třešně… rostoucí podél cest, na mezích, v loukách, ale i v ulicích, na zahradách či v parcích.

Podpora projektu

8. konference Naše příroda byla podpořena z dotace Olomouckého kraje

© Všechna práva vyhrazena www.konferencepriroda.cz 2020

POŘADATEL
Naše příroda, z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

KONTAKTY
Mgr. Kateřina Dostálová
dostalova@nasepriroda.cz, +420 775 855 572

SPOLUPRACUJEME

FOTO V PODKLADU
Foto Jan Miklín
www.janmiklin.cz

Archiv 6. konference Naše příroda můžete sledovat zde.