2. konference Naše příroda / Téma: Voda v krajině

29. listopadu 2016 / Olomouc

29. listopadu 2016 se v prostorách olomouckého hotelu Clarion uskutečnil II. ročník Konference Naše příroda, věnovaný tématu „Voda v krajině“.

Akce se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a pana Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana Olomouckého kraje. Generálního partnerství konference se ujala společnost NET4GAS, s.r.o. a roli hlavního partnera převzala společnost Českomoravský štěrk, a.s.

Bezmála 250 odborníků z celé České republiky zaplnilo konferenční sál hotelu. Odborný program konference byl připraven v úzké spolupráci s panem Ing. Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody. Program tvořilo celkem 17 přednášek, které byly rozděleny do čtyř bloků. Dopoledne zazněly příspěvky z oblasti ochrany vod ve vztahu k celkovému stavu krajiny a praktické zkušenosti s revitalizací a renaturací vodních toků. Odpolední program byl věnován ochraně a revitalizaci mokřadů, tůní a rašelinišť. V závěru konference byla zdůrazněna potřebnost zapojování veřejnosti do ochrany vodních biotopů.

Netřeba bližšího představování programu, i ti kteří se konference nemohli osobně zúčastnit, mají možnost shlédnout všechny přednášky prostřednictvím prezentací a videí také z pohodlí domova.

Věříme, že si všichni účastníci přišli po odborné stránce na své a konference tak splnila jejich očekávání. Děkujeme všem přítomným za skvělou atmosféru vytvořenou v průběhu celé konference.

© Všechna práva vyhrazena www.konferencepriroda.cz 2020

POŘADATEL
Naše příroda, z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

KONTAKTY
Mgr. Kateřina Dostálová
dostalova@nasepriroda.cz, +420 775 855 572

SPOLUPRACUJEME

FOTO V PODKLADU
Foto Jan Miklín
www.janmiklin.cz

Archiv 6. konference Naše příroda můžete sledovat zde.